Internetdiensten t/m 28 april? i.v.m. Coronavirus.

Beste broeders en zusters,
Het is nog geen week geleden dat het kabinet besloot dat er geen bijeenkomsten meer gehouden
mochten worden van honderd personen of meer. Als gevolg daarvan hebben we inmiddels een zondag
zonder kerkdiensten gehad. Sommigen hebben gekeken naar de korte dienst die door de EO-televisie
werd uitgezonden, anderen naar de dienst van GKv Amersfoort-Vathorst die door Luisterpost/Bralectah
werd uitgezonden via het internet, weer anderen hebben de biddagdienst teruggezien die op de website
van onze kerk te zien was. Maar u hebt misschien ook de ervaring gehad dat sommige websites
overbelast waren waardoor de kerkdienst niet of niet goed te volgen was. Hoe het ook zij, velen van u
zullen dankbaar gebruikt gemaakt hebben van de mogelijkheden die de moderne media bieden om toch
een kerkdienst te kunnen volgen.
Maar het blijft onwennig om een kerkdienst alleen als toeschouwer mee te maken, niet als deelnemer.
Je mist toch de ontmoeting met elkaar, het samen zingen, bidden, luisteren. Zoals het nu lijkt, zal dat
gemis de komende weken nog niet weggenomen kunnen worden. Wel leek het een goed idee om
komende zondag, 22 maart, via de website van de kerk een dienst uit te zenden waarin ik een
overdenking houd. Ik wil in deze situatie toch graag zelf de gemeente met Gods woord bemoedigen. Er
zal aan die dienst muzikale medewerking worden verleend door Nathalie Lok en Marjon Hamberg. De
schriftlezing zal verzorgd worden door Eef Plaggenmars. Maar verder zal ik dus spreken voor een lege
kerkzaal. Best een beetje bizar. Maar ik hoop dat het u allen goed mag doen en vertrouw erop dat God
door zijn Geest u en jullie ook op deze manier wil aanspreken. De uitzending begint ‘gewoon’ om 10 uur,
maar is ook op een later tijdstip terug te zien, want ze blijft nog een week op kerkdienstgemist.nl staan.
Omdat we niet kunnen overzien hoelang het duurt voor we weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen, is
besloten om voor de kerkdiensten via internet samen te werken met de beide andere kerken in het dorp.
Zoals het nu lijkt zal er op 29 maart een internetdienst met ds. De Goeijen uitgezonden worden en op 5
april een internetdienst met ds. Van Hornsveld. We hopen van harte dat we op 10 en 12 april weer als
gemeente in ‘de Fontein’ samen kunnen komen om de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus
te gedenken en te vieren. Maar het kan ook zijn dat we die heilsfeiten nog niet samen in de kerk kunnen
vieren. Dan is het goed om voor een langere tijd de invulling van de diensten via internet uitgezet te
hebben. Maar we kunnen dat niet anders dan onder voorbehoud doen. Ontwikkelingen in de gemeente
of in de samenleving kunnen het ook nodig maken toch een eigen internetdienst te houden. Dan kunnen
we daar alsnog toe besluiten.
Er zullen weinig adressen in de gemeente zijn waar het leven niet ontwricht is door de maatregelen
tegen het coronavirus. Gemeenteleden die een eigen bedrijf hebben of als zzp’er werken, zitten van het
ene op het andere moment zonder werk en daarmee zonder inkomen. Ook al neemt de regering nu
maatregelen, het zijn toch nog steeds spannende tijden. Anderen moeten thuis werken, terwijl de
kinderen niet naar school kunnen. Hoe moet je dat allemaal organiseren? Maar los van alle praktische en
financiële problemen, we lopen ook nog steeds het risico besmet te worden met een virus waartegen
nog geen medicijn is. De regering hoopt met haar maatregelen te bereiken dat alleen die mensen
besmet worden die aan dat virus slechts wat lichte griepverschijnselen over zullen houden. Maar laat dat
virus zich echt zo sturen? Een virus dat inmiddels aan duizenden mensen het leven heeft gekost, en niet
alleen oude mensen?

In de wijk waar ik zelf bij hoor is er een appgroep. Daarmee kan onderling meeleven snel georganiseerd
worden. Ook in andere wijken zullen dat soort groepen bestaan. Maar veel mensen die juist nu eenzaam
en hulpbehoevend zijn, hebben niet zo’n smartphone. Gebruik dan de ouderwetse telefoon om te horen
hoe het is en of je de ander kunt helpen, met boodschappen bijvoorbeeld. Maar ook een kaartje doet
altijd goed, ook als er geen aanleiding is in verjaardag of ziekte.
Hoe je deze uitbraak in het geloof moet duiden, daar durf ik nog geen heel stellige dingen over te
beweren. Misschien dat ik zondag wat verder ben. Maar ik weet nu al wel dat de machteloosheid van
mensen die anders zoveel kunnen, ons in de armen van onze Schepper moet drijven, die niet alleen een
almachtig God, maar ook een trouw Vader is. “Je bent pas veilig, als je schuilt bij Hem” (Ps.2:2, nieuwe
psalmberijming). Als deze crisis ons dat weer leerde, is ze toch ergens goed voor geweest.
deJong

Terug naar het volledige overzicht
Komende kerkdiensten:

Zondag 16 augustus

10:00 Ds. G. de Goeijen Gezamenlijke internetdienst HG
14:30 Ds. D. de Jong, internetdienst GKv
19:00 Ds. G. de Goeijen, internetdienst HG

Zondag 23 augustus

10:00 Ds. R.D. van Hornsveld, Gezamenlijke internetdienst, GK
14:30 Ds. D. de Jong, internetdienst GKv
19:00 Ds. R.D. van Hornsveld, internetdienst GK