Internetdiensten vanaf 25 oktober t/m ? i.v.m. Coronavirus.

Beste broeders en zusters,

Rondom de kerkdiensten

 

Ronden we het Avondmaal komende zondag af zoals eerder is gemeld? Die vraag heeft ons deze week als ambtsdragers wel bezig gehouden. Niet iedereen dacht daar hetzelfde over. Aan de ene kant: de oproep van de overheid om elkaar niet op te zoeken. Aan de andere kant de opdracht het Avondmaal te vieren, als het mogelijk is.

 

Uiteindelijk gaf dat laatste de doorslag. Avondmaal vier je als gemeente. Nu de leden uit een aantal wijken al Avondmaal hebben kunnen vieren, is het wenselijk dat ook af te ronden. Het is verantwoord, was het advies uit onze 1,5 metercommissie. Het is niet de verwachting dat bij de gekozen opzet er meer dan dertig personen in de kerkdienst aanwezig zijn. Niemand is verplicht te komen. Opgave vooraf is bovendien vereist.

 

Verder speelde op de achtergrond mee dat minister Grapperhaus maandag in weer een overleg met de vertegenwoordigers van de kerken heeft toegezegd, dat bijzondere diensten gehouden kunnen blijven worden.

 

Voor de zondagen erna en voor de dienst op Dankdag voor gewas en arbeid op 4 november hopen we eigen diensten via internet uit te zenden. Dan zijn dus alleen diegenen aanwezig die de dienst mogelijk moeten maken. Tenzij voor eventuele doopdiensten wat familie en/of vrienden worden uitgenodigd. Over de periode daarna zal de komende weken beraad zijn. Daar zijn nog geen besluiten over genomen.

Terug naar het volledige overzicht
Komende kerkdiensten:

Zondag 6 december 2020

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. H.D.Bondt, Heemse/Marslanden

Zondag 13 december 2020

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. T.Waalewijn, Lutten