Bijbelstudie en catechisatie

GKv De Fontein heeft verschillende groepen voor Bijbelstudie.
Er zijn drie vrouwenverenigingen en er is een gemengde bijbelstudiegroep.
Voor de jongeren zijn er vijf verschillende bijbelstudiegroepen.
Binnen de wijken zijn er ook initiatieven voor Bijbelstudie.

Maar wie drinkt van het water
dat Ik hem zal geven,
zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een bron worden
van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.

Komende kerkdiensten:

Zondag 27 september 2020

10:00 Ds. A.M. de Hullu, Ommen
14:30 Ds. G.J.Klapwijk, Zwolle/Berkum

Zondag 4 oktober 2020

In beide diensten viering H.A.
10:00 Ds. J.Boerma, Hardenberg
14:30 Ds. H.J.Visser, Daarlerveen/Bruchterveld