Contact

GKv DE FONTEIN
Marleseweg 15
7683 PH DEN HAM
Tel: 0546-673207
info@gkv-denham.nl

koster@gkv-denham.nl

 

Maar wie drinkt van het water
dat Ik hem zal geven,
zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een bron worden
van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.

Komende kerkdiensten:

Zondag 25 november 2018

10:00 ds. D. de Jong
14:30 ds. A.M. de Hullu, Ommen-West

Zondag 2 december 2018

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.M. de Hullu, Ommen