Contact

GKv DE FONTEIN
Marleseweg 15
7683 PH DEN HAM
Tel: 0546-673207

info@gkv-denham.nl
0630873024

koster@gkv-denham.nl
0546672617

 

Maar wie drinkt van het water
dat Ik hem zal geven,
zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een bron worden
van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.

Komende kerkdiensten:

Zondag 7 maart 2021

De morgendienst is een gezamenlijke online kerkdienst van de drie Hammer kerken!
10:00 Ds. R.D. van Hornsveld GK
14:30 Ds. F.G. aan het Rot, Enschede

Woensdag 10 maart 2021

Biddag voor gewas en arbeid
19:30 Ds. R.P. Heij, Heemse