Contact

GKv DE FONTEIN
Marleseweg 15
7683 PH DEN HAM
Tel: 0546-673207

info@gkv-denham.nl
0630873024

koster@gkv-denham.nl
0613457395

 

Maar wie drinkt van het water
dat Ik hem zal geven,
zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een bron worden
van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.

Komende kerkdiensten:

Zondag 22 september 2019

In beide diensten wordt de Heilige doop bediend.
09:30 Ds. D. de Jong - Liturgie
14:30 Ds. A.G.Bruijn, Gees - Liturgie

Zondag 29 september 2019

Zendingszondag
09:30 Student M.J.Hagg
14:30 Ds. A.M. De Hullu, Ommen-West