Crèche

Voor de jongste kinderen is er tijdens de morgendiensten een crèche. De ruimte voor de crèche bevindt zich achterin de hal. Een half uur voor aanvang van de dienst is er de mogelijkheid om uw kind(eren) naar de crèche te brengen.

Maar wie drinkt van het water
dat Ik hem zal geven,
zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een bron worden
van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.