Crèche

Voor de jongste kinderen is er tijdens de morgendiensten een crèche. De ruimte voor de crèche bevindt zich achterin de hal. Een half uur voor aanvang van de dienst is er de mogelijkheid om uw kind(eren) naar de crèche te brengen.

Maar wie drinkt van het water
dat Ik hem zal geven,
zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een bron worden
van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.

Over de Fontein

“Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. (Johannes 4 : 14)”

Komende kerkdiensten:

Zondag 24 september 2017

09:30 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.M. de Hullu (Ommen)

Zondag 1 oktober 2017

Let op aanvangstijd morgendienst!!
10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. J. van Tuil (Mariënberg)