Over ons

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap van 484 leden.

We komen samen in ons kerkgebouw aan de Marleseweg 15 in Den Ham . Als GKv De Fontein maken we deel uit van het kerkverband van Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Meer informatie over dit kerkverband vind je op deze site: www.gkv.nl.

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn een federatie van plaatselijke kerken: gemeenschappen van christenen in een bepaalde plaats of regio. Wij willen eerst christelijke kerken zijn. Wij geloven dat we deel uit maken van de ene heilige, algemene, christelijke kerk, die Jezus Christus als de Zoon van God in deze wereld vergadert.

We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de enige echte God, die zijn zoon Jezus Christus aan ons geeft om onze redding mogelijk te maken en die ons zijn Heilige Geest heeft gezonden. We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de Bijbel te zeggen heeft en proberen dat zoveel mogelijk in praktijk te brengen. De Bijbel is onze leidraad voor het leven van elke dag.

Elke zondag hebben we twee kerkdiensten. In die diensten luisteren we naar Gods woord (in Bijbellezing en preek) en zingen we samen psalmen, gezangen en andere liederen. Ook bidden we in onze diensten omdat we geloven dat we God daarmee eren en omdat hij graag naar ons luistert. De diensten beginnen van oktober tot en met april om 10.00 en 14.30 uur; van mei tot en met september van 09.30 en 14.30 uur. Gemeenteleden die ziek zijn of om andere redenen niet naar de kerk kunnen gaan, kunnen een DVD of USB van de kerkdienst bestellen, dit kan aangevraagd worden bij het beamteam. Ook is de kerkdienst live te volgen op kerkdienstgemist.nl

 

Maar wie drinkt van het water
dat Ik hem zal geven,
zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een bron worden
van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.

Komende kerkdiensten:

Zondag 27 november 2022

1e Advent
10:00 Ds. E.Meijer, Hardenberg - Liturgie
15:30 Kerk op Schootdienst - Liturgie

Zondag 4 december 2022

2e Adventszondag
10:00 Drs. K. de Graaf, Kampen, Gramsbergen
14:30 Br. D.J.Veurink, Leesdienst