Kerkdienst live

Maar wie drinkt van het water
dat Ik hem zal geven,
zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een bron worden
van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.

Komende kerkdiensten:

Zondag 17 december 2023

10:00 Ds. R. Heij, Heemse
14:30 Ds. S. de Bruine

Zondag 24 december 2023

10:00 Ds. R.D. te Velde, Wezep
14:30 Ds. S. de Bruine