Kerkdienst live

Maar wie drinkt van het water
dat Ik hem zal geven,
zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een bron worden
van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.

Komende kerkdiensten:

Zondag 19 januari 2020

Fonteinkids
10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.M. de Hullu, Ommen

Zondag 26 januari 2020

In de morgendienst is er een combo.
10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.M. de Hullu, Ommen