Kerkdienst live

Maar wie drinkt van het water
dat Ik hem zal geven,
zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een bron worden
van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.

Komende kerkdiensten:

Zondag 24 november 2019

Eeuwigheidszondag
10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.M. de Hullu, Ommen-West

Zondag 1 december 2019

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. W.F.Wisselink, Almelo