Liturgie

 

Zondag 7 augustus 2022,  9.30 uur. Ds. P.K.Meijer, Hoogeveen

Mededelingen kerkenraad
Votum en zegengroet
Zingen: LB 405: 1 en 2
Lezing van Gods wet
Zingen: LB 405: 3 en 4
Gebed
Schriftlezing: Jeremia 31: 15-22 en 31-34
Zingen: Ps.69:9 uit LB!
Tekst: Jeremia 31: 22b
Verkondiging
-Tussenzang: LvK 38: 1 en 3
Amenlied: GK17 Ps. 66: 1,2,3
Dankzegging en voorbeden
Collecte: 1e Kerk, 2e Zending
Slotzang: GK06 Gez. 119: 1 en 2 – de kerk van alle tijden
Zegen

Zondag 7 augustus 2022,  14.30 uur. Ds. A.J.Holsappel, Nijverdal

Mededelingen kerkenraad
Psalm 99: 1 en 8 – ‘God is koning, Hij sticht zijn heerschappij…’
Korte stilte
Votum (gezongen) en vrede-/zegengroet
LB 413: 1, 2 en 3 – ‘Grote God, wij loven U…’
Gebed bij de opening van het Woord
Psalm 32 (De Nieuwe Psalmberijming): 1 en 2 – ‘Gelukkig wie door God is vrijgesproken…’
Inleiding op de 1e Lezing
1e Lezing: Jeremia 3, 6-22 (door ……)
Inleiding op de 2e Lezing
2e Lezing: Handelingen 2, 36-42 (door ……)
Psalm 32 (DNP): 3– ‘Mijn raad helpt jou om richting te bepalen.…’
Verkondiging van het evangelie (tekst: Jeremia 9, 12 en 22)
Opw 509 – ‘Zo lief had God de Vader ons…’
Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis
LB 704: 3 – ‘Lof, eer en prijs zij God…’
Inzameling van de gaven: 1e Kerk, 2e Zending
Opw 428: 1, 2, 3 en 4 – ‘Genade zo oneindig groot…’
Zegen

Komende kerkdiensten:

Zondag 7 augustus 2022

09:30 Ds. P.K.Meijer, Hoogeveen - Liturgie
14:30 Ds. H.J.Holsappel, Nijverdal - Liturgie

Zondag 14 augustus 2022

09:30 Ds. A.M. de Hullu, Ommen-West
14:30 Ds. A.P.Feijen, Heemse