Liturgie

Vrijdag 10 april 2020,  19.30 uur Internetdienst Ds. D. de Jong

Votum en groet
LB 558:1,6,8,9 (Jezus, om uw lijden groot)
Gebed
L Mrc.15,15-39
GK 203 (Buiten de poort heeft Jezus geleden)
T Mrc.15,37
Preek
LB 575:1,2,5,6 (Jezus, leven van ons leven)
Geloofsbelijdenis van Nicea
LB 239:7 (O Vader, dat uw liefde ons blijk’)
Dankzegging en voorbede
Collectemoment
LB 939 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)
Zegen

Zie voor verdere informatie onder ‘actueel’.