Liturgie

Zondag 15 december 2019,  10.00 uur (Ds. A.J.Minnema, Balkbrug )

Mededelingen kerkenraad
Oproep; aansteken van de kaarsen
Zingen: LB 461:1,2,3
Votum en groet
Zingen: Ps. 85:1,2
Kyrie / Gebed om ontferming
1e Lezing: 2 Samuël 7:1-16
Zingen: DNP 132:1,7,8
2e Lezing: Jesaja 11:1-10; Jeremia 23:5,6
Zingen: LB 466:2,3 – O kom, die Heer en meester zijt
3e Lezing: Lucas 1:26-38
Zingen: LB 466:6,7 – Koning der volken, heers alom
Lezen van de tekst: 2 Samuël 23:1-7
Verkondiging
Zingen: Ave Messias, vs. 1,2,3,4,5,6 (tekst: Arjan Minnema; melodie: Ps. 110)
Regels voor het nieuwe leven / De Tien Woorden
Zingen: LB 435:1,2 – Heft op uw hoofden, poorten wijd
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven: 1e Kerk, 2e EBC
Zingen: Ps. 72:1,2,10
Zegen met gezongen amen

Zondag 15 december 2019,  14.30 uur (Ds. T.Wendt, Ommen)

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
Z: GK 72: 1, 2
Gebed
L: HC (Z 19 vr/antw 50 en) Z. 48
L: Openb. 20: 1-10; 21: 9-12
Z: LB 1010: 1, 2 (Geef vrede Heer)
Preek
Z: LB 898: 1, 2, 4 (Een vaste burcht)
Dankgebed
Gel. Bel
Z: LB 1010: 3, 4 (Geef vrede Heer)
Collecte 1e kerk, 2e EBC
Z: GK 72: 4, 6, 7
Zegen met gezongen amen

Komende kerkdiensten:

Zondag 15 december 2019

10:00 Ds. A.J.Minnema, Balkbrug - Liturgie
14:30 Ds. T. Wendt, Ommen - Liturgie

Zondag 22 december 2019

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.M. de Hullu, Ommen-West