Liturgie

Zondag 26 mei 2019,  09.30 uur (Ds. D. de Jong)

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
Wonderlijk (Sela)
10 geboden in gewone taal
Opw.488 (Heer, ik kom tot U)
Gebed
L Joz.1,1-9
Opw.770 (Ik zal er zijn)
L Joh.14,19-31
Opw.553 (Laat het feest zijn in de huizen)
T Joh.14,27.28
Preek
GK 177 (Heer, U bent mijn leven)
Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis
• Jawoord van de zeven belijdeniscatechisanten
• Persoonlijke motivaties
• Zegen 1
• Persoonlijke motivaties
• Zegen 1
• ELb 79 (Vrede zij u)
Dankzegging en voorbede
Collecte: 1e Kerk, 2e Manna
GK 231 (Maak muziek voor God de Vader)
Zegen
Gezongen amen

Zondag 26 mei 2019,  14.30 uur (Ds. A.M. de Hullu, Ommen)

Welkom en mededelingen
Openingsbelijdenis, groet en gezongen Amen
Psalm 15
Gebed
1 Korinte 11:23-31
Zondag 30 (met nadruk op vraag en antwoord 81)
Preek deel 1
Gedicht: Jaap Zijlstra Lied van het nachtmaal
Preek deel 2
GK Gezang 183 Heer, wij gedenken hier uw dood
Preek deel 3
Opwekking 502 Jezus ik wil heel dicht bij U komen
Geloofsbelijdenis van Nicea, gevolgd door drievoudig gezongen Amen, zoals na de slotzegen
Gebed
Collecten: 1e Kerk, 2e Manna, tijdens de collecte zingen Psalm 133
Psalm 33:8
Zegen
Gezongen Amen

 

 

 

 

Komende kerkdiensten:

Zondag 26 mei 2019

Openbare Geloofsbelijdenis / Combo
09:30 Ds. D. de Jong - Liturgie
14:30 Ds. A.M. de Hullu, Ommen-West - Liturgie

Donderdag 30 mei 2019

Hemelvaartsdag
09:30 Ds. D. de Jong