Liturgie

 

Zondag 20 januari 2019,  10.00 uur (Ds. D. de Jong)

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
GK 28:1,2,4 (Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!)
10 geboden
GK 147:7 (De Heer heeft Jakob uitverkoren)
Gebed
Uitnodiging Fonteinkids
L Mat.15.21-28
GK 197 (Ik ben de goede herder)
T Mat.15:24
Preek
DNP 87 (Op Sion ligt al sinds een lang verleden)
Dankzegging en voorbede
Collecte 1e Kerk, 2e Zending
LB 868:1,2,5 (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)
Zegen
Gezongen amen

Zondag 20 januari 2019,  14.30 uur (Ds. T.Waalewijn, Lutten)

Mededelingen kerkenraad
Votum+groet
Zingen Ps 19:1,5
Gebed
Preek deel 1
Tussenzang: LB 405:3
Preek deel 2
Zingen Ps 37:1,5,16
Geloofsbelijdenis NGB art 1(helemaal) & art 21 (eerste alinea)
Zingen GK06 108
Gebed
Collecte 1e Kerk, 2e Zending
Zingen Opwekking 428 (nederlandse versie van Amazing Grace)
Zegen
Gezongen amen

 

 

 

 

 

Komende kerkdiensten:

Zondag 27 januari 2019

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. K.A. van der Meer, Gramsbergen

Zondag 3 februari 2019

Combo
10:00 Ds. A.M. de Hullu, Ommen-West
14:30 Ds. D. de Jong