Liturgie

 

Zondag 27 november 2022,  10.00 uur. Ds. E.Meijer, Hardenberg

Gedicht
Kaars aansteken
Zingen LB 513 : 1 (God heeft het eerste woord)
Votum + zegengroet
Zingen LB 513 : 2 (God heeft het eerste woord)
De tien woorden
Zingen GK Psalm 40 : 3, 7 (Het is geen offervuur wat U behaagt…)
Gebed
Lezen Micha 5 : 1 – 5
Matt. 2 : 1 – 8
Zingen LB 498 (: 1 t/m 5 Betlehem, o uitverkoren stad…)
Verkondiging over Micha 5 : 1
Zingen LB 506 : 1 + 4 (Wij trekken in een lange stoet…)
Gebed
Collecten: 1e Kerk, 2e Adoptiekinderen Red een Kind
Zingen GK Psalm 89 : 8 + 9 (Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt…)
Zegen

Zondag 27 november 2022,  15.30 uur. Kerk op Schoot dienst

Welkom
Zingen: “Hé, Hallo”
Aansteken van de Paaskaars
Zingen: “Kaarsenlied”
Gebed, aansluitend zingen: “Handjes gevouwen”
Inleiding op het Bijbelverhaal
Zingen: “Lees je Bijbel, bid elke dag”.
Vertelling deel 1
Zingen: “ Schaapje, schaapje, waar kun jij toch zijn?”
Vertelling deel 2
Zingen: “Jezus is de goede herder”
Afsluiting en collecte voor Beautiful Kidz
Zingen: “De Here zegent jou”

Komende kerkdiensten:

Zondag 27 november 2022

1e Advent
10:00 Ds. E.Meijer, Hardenberg - Liturgie
15:30 Kerk op Schootdienst - Liturgie

Zondag 4 december 2022

2e Adventszondag
10:00 Drs. K. de Graaf, Kampen, Gramsbergen
14:30 Br. D.J.Veurink, Leesdienst