Liturgie

 

Zondag 24 maart 2019,  10.00 uur (Ds. D. de Jong)

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
LB 25A (Mijn ogen zijn gevestigd)
10 geboden
GK 50:2,9,11 (Door een verterend vuur voorafgegaan)
Gebed
L Luc.10,1-20
DNP 122 (Wat was ik blij toen mij een stem)
Moment voor de kinderen (door Peter Poortinga)
T Luc.10,5.6
Preek
LvK 32:1,2,4,5 (Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden)
Dankzegging en voorbede
Collecte 1e Kerk, 2e Elios
LB 838:1,2,4 (O grote God die liefde zijt)
Zegen
Gezongen amen

Zondag 24 maart 2019,  14.30 uur (Ds. A.P. Feijen)

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
Ps 29: 1, 2, 3
Gebed
L Luk 12: 54-13:9
Opwekking 244
T. Luk 13: 1-5
LB 416
Apostolische geloofsbelijdenis
Opwekking 311
Gebed
Collecte 1e Kerk, 2e Elios
EL 413
Zegen
Gezongen amen

 

 

 

 

Komende kerkdiensten:

Zondag 31 maart 2019

Fonteinkids
10:00 Ds. T.Wendt, Ommen
14:30 Ds. L.J. Blijdorp, Hardenberg, Baalder

Zondag 7 april 2019

Combo en kinderkoor HaKiKo
10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. J. Hagg, Zwolle-Zuid