Liturgie

Zondag 22 september 2019,  9.30 uur (Ds. D. de Jong)

Mededelingen Kerkenraad
Votum en groet
GK 116:1,2,3 (God heb ik lief, want die getrouwe Heer)
10 geboden
Opw.770 (Ik zal er zijn)
Gebed
Doopformulier (UGL)
• LB 348:1-5 (Heer van uw kerk) (na Doopgebed)
• Sela ‘Zegen voor de kinderen’ (na doop van Romy Nijkamp en Hidde
Prijs)
Uitnodiging Fonteinkids
L Ex.30,11-16
L Mat.17,22-18,14
GK 160 (Laat de kinderen tot Mij komen)
T Mat.17,26b: ‘Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld’
Preek
LB 157a (Mijn ziel maakt groot de Heer)
Dankzegging en voorbede, uitlopend op
LB 1006 (Onze vader in de hemel)
Collecte: 1e Kerk, 2e Lesbos, hulp aan vluchtelingen
LB 871 (Jezus zal heersen waar de zon)
Zegen
Gezongen amen

Zondag 22 september 2019,  14.30 uur (Ds. A.G.Bruijn, Gees)

Mededelingen kerkenraad

Gezongen amen

Komende kerkdiensten:

Zondag 22 september 2019

In beide diensten wordt de Heilige doop bediend.
09:30 Ds. D. de Jong - Liturgie
14:30 Ds. A.G.Bruijn, Gees - Liturgie

Zondag 29 september 2019

Zendingszondag
09:30 Student M.J.Hagg
14:30 Ds. A.M. De Hullu, Ommen-West