Liturgie

Zondag 13 oktober 2019,  10.00 uur (Ds. T.P.Nap, Drachten)

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
Zingen LB 802, 1.4.5.6 (‘Door de wereld gaat een woord’; wisselzang; alternatieve melodie)
Gebed
Levenswijding
Zingen GK 56, 4 (‘Ik heb, o God, geloften u gewijd’)
Bijbellezing Marcus 4, 35-41
Zingen LB 935 (‘Je hoeft niet bang te zijn’)
Preek over Marcus 4, 35-41
Zingen GK 239 (‘k Stel mijn vertrouwen LET OP: 3 coupletten)
Gebed
Inzameling van de gaven: 1e Kerk, 2e Vluchtelingenwerk Twenterand
Zingen LB 898, 2 (‘Al onze macht is ijdelheid’)
Zegen
Gezongen amen

Zondag 13 oktober 2019,  14.30 uur (Ds. D. de Jong)

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
GK 93 (De HEER regeert, bekleed met majesteit)
Gebed
L Joh.8,31-47
L Ef.4,17-32
LvK 115:2,3,4 (De woorden zijn waarachtig)
T HC zondag 43
Preek GK 171 (Heer, U bent mijn leven)
Dankzegging en voorbede
Collecte: 1e Kerk, 2e Vluchtelingenwerk Twenterand
LB 4 (Laat als ik roep mij op U hopen)
Zegen
Gezongen amen

Komende kerkdiensten:

Zondag 20 oktober 2019

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.G.Bruijn, Gees

Zondag 27 oktober 2019

10:00 Ds. F.G. Aan het Rot, Enschede-Oost
14:30 Ds. J.Th. Jonkman, Hardenberg