Liturgie

Zondag 9 augustus 2020,  10.00 uur Ds. D. de Jong, Gezamenlijke Internetdienst GKv, Gk en HG

Votum en groet
DNP 145:3,4 (Genadig en vol liefde is de HEER)
10 geboden
Gebed
LB 317 (Grote God, Gij hebt het zwijgen)
L Job 5,17-6-13
LB 850 (Geen taal bij machte U te meten)
Kindermoment
T Job 6,6
Preek VWG 481 (Wanneer men smalend om mij lacht)*
Dankzegging en voorbede
Collectemoment: 1e Kerk, 2e Evangelische Hogeschool
DNP 56:3,4 (U kent mijn zwerftocht door het hele land)
Zegen

Zondag 9 augustus 2020,  14.30 uur Ds. R.Roth, Hengelo, Internetdienst GKv

Mededelingen kerkenraad
Afhankelijk
Zegenend begroet
Lofprijzing
Lied GK17 8a (Heer, onze God)
Lied NLB gezang 675,1 (Geest van hierboven)
Gebed
Lied NLB gezang 675,2 (Wat kan ons schaden)
Lezing: Lucas 15
Lied GK17 230,1.3 (Al kon ik alle talen spreken)
Preek over Lucas 15,31-32
Lied GK17 230,5.6 (O liefde, gij neemt haat en boosheid)
Geloofsbelijdenis GK17 175b in beurtzang
Lied Opwekking 378,1-3 (Ik wil jou van harte dienen)
Gebed
Collecte: 1e Kerk, 2e Evangelische Hogeschool
Lied GK17 Psalm 62,1.3 (Voorwaar, ik keer mij stil tot God)
Zegen

Zondag 9 augustus 2020, 19.00 uur Internetdienst: Ds.Schipper,  HG

Liturgie

Komende kerkdiensten:

Zondag 16 augustus

10:00 Ds. G. de Goeijen Gezamenlijke internetdienst HG
14:30 Ds. D. de Jong, internetdienst GKv
19:00 Ds. G. de Goeijen, internetdienst HG

Zondag 23 augustus

10:00 Ds. R.D. van Hornsveld, Gezamenlijke internetdienst, GK
14:30 Ds. D. de Jong, internetdienst GKv
19:00 Ds. R.D. van Hornsveld, internetdienst GK