Liturgie

Zondag 23 februari 2020,  10.00 uur (Ds. A.P.Feijen, Hardenberg)

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
LB 216
Gebed
L. Joh 1: 1-18; Hebr. 12: 18-25a
GK 76
T. Joh 1: 16-17
Preek
Opwekking 428
Wet
GK 168
Gebed
Collecte: 1e Kerk, 2e Dorcas
LB 425
Zegen met gezongen amen

Zondag 23 februari 2020,  14.30 uur (Ds. A.J. Mol, Enschede)

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
z. Opwekking 717 ( Stil…)
gebed
lezen Numeri 25 : 1 – 11
z. ps. 96 : 3,5
tekst Openbaring 2 : 12 – 17
preek
amenlied NLB 534 ( Hij die blinden…)
Geloofsbelijdenis van Nicea
NLB 671 : 1,2 ( Nu bidden wij…)
gebeden
collecte: 1e Kerk, 2e Dorcas
NLB 749 ( Op, waak op…)

Zegen met gezongen amen

Komende kerkdiensten:

Zondag 23 februari 2020

Fonteinkids
10:00 Ds. A.P.Feijen, Hardenberg - Liturgie
14:30 Ds. A.J.Mol, Enschede - Liturgie

Zondag 1 maart 2020

Combo (3)
10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.M. de Hullu, Ommen