Liturgie

Zondag 29 november 2020,  10.00 uur Ds. D. de Jong

Mededelingen kerkenraad
Gedicht
Eerste adventskaars
DNP 25:1 (HEER, ik wil mijn hart verheffen)
Votum en groet
DNP 25:2,3
10 geboden + Rom.13,8-14
LB 439:3,4 (Een hart dat wacht in ootmoed)
Gebed
Dopen Orde III
Sela: Gods zegen voor jou (na dopen Jasmijn Evanne Veurink)
L Amos 5,18-24
LB 748:1,4 (Het duurt niet lang meer tot de tijd)
L 1Tess.2,17-3,13
T 1Tess.3,13
Preek
LB 462 (Zal er ooit een dag van vrede, melodie: LvK 435)
Dankzegging en voorbede
Collectemoment: 1e Kerk, 2e Zending
DNP 138:2,3 (Laat vorsten zien, HEER, wie U bent)
Zegen

Zondag 29 november 2020,  14.30 uur Ds. C. van Dijk, Ommen

Mededelingen kerkenraad
votum en groet
GK 142: 1, 4, 6
gebed
Lezen Hebr 2: 5 – 18
LB 575: 1
HC 16
LB 575: 4
preek
LB 575: 6
geloofsbelijdenis
GK 244: 1, 2, 4
gebed
collecte: 1e Kerk, 2e Zending
GK 73: 9 en 10
Zegen

 

Komende kerkdiensten:

Zondag 6 december 2020

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. H.D.Bondt, Heemse/Marslanden

Zondag 13 december 2020

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. T.Waalewijn, Lutten