Liturgie

Zondag 14 juli 2019,  09.30 uur (Br. Joh. Veurink, leesdienst)

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
GK 06 149 (zie ik sterren aan de hemel staan)
wet
Ps 25 : 2, 3 en 5
gebed
fonteinkids
Inleiding op schriftlezing
lezing Genesis 22: 1 – 19
Ps 25: 6 en 7
Tekst Hebreeën 11 : 17 – 19
Preek
Opwekking 585 ( Er is een dag)
dankgebed
collecte 1e Kerk, 2e Evangelie en Moslims
LB 150a ( geprezen zij God)
Zegen
Gezongen amen

Zondag 14 juli 2019,  14.30 uur (Ds. A.J. Mol, Enschede)

Mededelingen kerkenraad
ps. 104 : 1,4
gebed
lezen = tekst PSALM 19
z. ps. 104 : 8
preek
amenlied GK 17, 232 : 1,2,3 ( Op bergen… )
belijdenis
GK 17, 218 : 4 ( Aanbid de Vader )
gebeden
collecte: 1e Kerk, 2 Evangelie en Moslims
GK 17, 254 : 1,2 ( Kom laat ons….)
Zegen
Gezongen amen