Liturgie

Zondag 28 november 2021,  10.00 uur. Ds. T.Wendt, Ommen

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
LB 220: 2 (Lof zij uw Naam, die oplicht in de nacht)
Wet
LB 23b: 2 (De Heer is mijn Herder, Hij waakt voor mijn ziel)
Gebed
Dienst van het Woord
L: 2 Sam. 15: 1, 7-10, 13-16a
GK 77: 3 (Zou de Heer zijn volk verstoten?)
T: 2 Sam. 17: (24 en) 27-29
Verkondiging
LB 23b: 4 (De Heer is mijn Herder; in ’t hart der woestijn)
Viering H. Avondmaal
Form. 5
Na de geloofsbelijdenis: LB 705: 1 (Ere zij aan God, de Vader)
LB 438: 4 (Hij wilde zich verlagen)
Collecte: 1e Kerk, 2e Diaconie
Zegen

Zondag 28 november 2021,  14.30 uur. Ds. T.Wendt

Mededelingen kerkenraad
Votum+Groet
LB 23c: 4 (Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij)
Viering H. Avondmaal:
Form. 4
GK 177: 4 (Heer, u bent mijn kracht)
LB 23c: 5 (Uw trouw en goedheid volgen mij)
Dienst van het Woord
T: HC. Z. 39
L: Ef. 6: 1 – 9
Verkondiging
LB 868: 4 (Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven)
Dankgebed
Collecte: 1e Kerk, 2e Diaconie
GK 103 :5a (regel 1-3) en 7b (regel 4-6)(als één couplet) (Zoals een Vader liefdevol zijn armen etc)

Zegen

 

Komende kerkdiensten:

Zondag 28 november 2021

1e Adventszondag. In beide diensten viering H.A.
10:00 Ds. T.Wendt, Ommen - Liturgie
14:30 Ds. T.Wendt, Ommen - Liturgie

Zondag 5 december 2021

2e Adventszondag
10:00 Ds. R,M.Meijer, Meppel
14:30 Ds. E.Meijer, Hardenberg