Liturgie

Zondag 20 september 2020,  10.00 uur Ds. D.Dreschler, Heemse

Mededelingen kerkenraad
Welkom en mededelingen
Votum en zegengroet
Zingen Psalm 149:1: Halleluja, zingt een nieuw lied om onze God te eren!
Wet
Zingen: GK 2017 Gez. 243 ‘Heer ik kom tot U’
Gebed
Lezen Gen 2:2,3; Mat 11:28-30; Openb. 14:13
Tekst Spreuken 6:6-11; 26:13-16
Preek 1
Zingen LB 912:1,2,3 en 6
Preek 2
Zingen Psalm 127:1,2
Gebed
Collecte: 1e Kerk, 2e Stichting De Hoop
Zingen LB 939 (Op U alleen)
Zegen (staande)

Zondag 20 september 2020,  18.00 uur Startzondag gezamenlijke kerken Den Ham

Orde van de interactieve, online startzondagdienst van 20 september
van de drie kerken van Den Ham, vanuit de GKV om 18.00 uur

Predikanten: ds. van Hornsveld,
ds. de Goeijen en ?
m.m.v. Root7
panelleider: Cars Bijlstra

Vanaf 17.50 uur zingt Root7 o.a. ‘Anything can happen, Fear is a Liar
God van Licht’

Intocht
Welkom, mededelingen en intro
Zingen Root7: ‘Mijn hulp is van U, Heer’
Votum, zegengroet en gebed
Zingen Root7: ‘Lopen op het water’

Dienst van het Woord
Kindmoment – Gerdieneke
Schriftlezing: Marcus 4: 35 – 41
Overdenking
Verzoek tot interactie 1
Zingen Root7: ‘Jezus overwinnaar’
Panelgesprek 1
1e input interactie
Panelgesprek 2
2e input interactie
Uitnodiging tot napraten onderwerp
Zingen Root7: ‘No longer slaves’

Dienst der offeranden
Collectemoment: doel: triofiets
Gebed en zegen
Zingen Root7: ‘Good, good father’
Napraten over het onderwerp

 

 

Komende kerkdiensten:

Zondag 27 september 2020

10:00 Ds. A.M. de Hullu, Ommen
14:30 Ds. G.J.Klapwijk, Zwolle/Berkum

Zondag 4 oktober 2020

In beide diensten viering H.A.
10:00 Ds. J.Boerma, Hardenberg
14:30 Ds. H.J.Visser, Daarlerveen/Bruchterveld