Liturgie

Zondag 17 oktober 2021,  10.00 uur. Br. D.J.Veurink, leesdienst

Mededelingen kerkenraad
Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen
Zingen: GK 2017, Ps 15 vs 1-4 (Heer wie mag wonen in Uw tent e.v.)
Lezen: Exodus 19 vs 16 tot hst. 20 vs 21
Zingen: Opwekking 687 ‘Heer wijs mij uw weg’
Gebed
Zingen: Psalm 1:1,2 (GK 2006)
Preek over Exodus 20 vs 1 ‘Toen sprak God deze woorden’.
Zingen: GK 2017, Ps 119 vs 1 en 2 (Welzalig wie de rechte wegen gaan e.v.)
Voorbeden
Collecte: 1e Kerk, 2e Micha (ZOA)
Liedboek 513 (God heeft het eerste woord)
Zegen en gezongen amen

Zondag 17 oktober 2021,  14.30 uur. Ds. H.Slotman, Kampen

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
Opwekking 245 – Hier in uw heiligdom
Gebed voor de opening van Gods Woord en onze harten
Schriftlezing: 2 Koningen 4: 8-37
LB 942 – Ik sta voor U in leegte en gemis
Preek
LB 941 – Waarom moest ik uw stem verstaan
Danken en bidden
Apostolische Geloofsbelijdenis
Dankzegging
Gaven: 1e Kerk, 2e Micha (ZOA)
Opwekking 585 Er is een dag
zegen

Komende kerkdiensten:

Zondag 24 oktober 2021

10:00 Ds. T.Wendt, Ommen
14:30 Ds. A.Mol, Enschede

Zondag 31 oktober 2021

10:00 Ds. D.S.Dreschler, Heemse
14:30 Ds. J.H.Dunnewind, Heemse