Liturgie

 

Donderdag 26 mei 2022,  9.30 uur. Ds. G. de Goeien, HG Den Ham

Orde van de gezamenlijke Hemelvaartsdienst 2022

Woord van welkom

Lied: GK Psalm 47, 2

Stil gebed, Votum en Groet

Lied van belijden: Weerklank 306 = HH 370

Gebed

Moment voor de kinderen

Schriftlezing: Hand.1,1-11 (NBV21)

Lied: Gez. 235 (LvdK)
Verkondiging

Lied: Weerklank 186 = GK 06 Gez. 100

Dank- en voorbeden

Inzameling der gaven

Lied: Gez. 313, 1a, 2v, 3m, 4a, 5v, 6m, 7a (LvdK) = NLB 967

Zegen

Komende kerkdiensten:

Zondag 29 mei 2022

In de morgendienst openbare geloofsbelijdenis
09:30 Ds. A.P.Feijen, Hardenberg
14:30 Ds. S. de Bruine, Ommen