Liturgie

Zondag 25 oktober 2020,  10.00 uur Ds. D. de Jong

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
LB 281:1,3,4,5 (Wij zoeken, Heer, uw aangezicht)
10 geboden
GK 169 (Wees eerlijk, doe de mensen recht)
Gebed
L Amos 1 en 2
GK 29:2,3,5 (Machtig is des Heren stem)
Kindmoment (door Mariëlle Plaggenmars)
T Amos 1,2
Preek
LB 994 (Voor hen die ons regeren)
Dankzegging en voorbede
Collecte: 1e Kerk, 2e Manna
GK 147:1-3 (Lof zij de Heer, goed is het leven)
Zegen

Zondag 25 oktober 2020,  14.30 uur Ds. H.J.Visser, Bruchterveld/Daarlerveen

Mededelingen kerkenraad
Votum
Zegengroet
GK62:3,4
Gebed
Lezen: Jesaja 43:1-13; 1 Timoteus 2:1-7
LB 575:1,3 Jezus leven van mijn leven
HC 11
Preek
GK 72:6,7
Geloofsbelijdenis van Nicea
GK 177:4
Dank en voorbede
Collectemoment: 1e Kerk, 2e Manna
GK 72:10
Zegen

 

 

Komende kerkdiensten:

Zondag 1 november 2020

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. H.J.Holsappel, Nijverdal

Woensdag 4 november 2020

Dankdag voor gewas en arbeid
19:30 Ds. D. de Jong