Kerkdiensten

Iedere zondag komen we als leden van de gemeente in Den Ham samen in onze kerkdiensten, om God en elkaar te ontmoeten.

Iedere zondag horen we de blijde boodschap:

Vergeving van zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus

 

 

Maar wie drinkt van het water
dat Ik hem zal geven,
zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een bron worden
van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.

Komende kerkdiensten:

Zondag 23 februari 2020

Fonteinkids
10:00 Ds. A.P.Feijen, Hardenberg - Liturgie
14:30 Ds. A.J.Mol, Enschede - Liturgie

Zondag 1 maart 2020

Combo (3)
10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.M. de Hullu, Ommen

Zondag 8 maart 2020

In beide diensten viering van het Heilig Avondmaal
10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. D. de Jong

Woensdag 11 maart 2020

Biddag voor Gewas en Arbeid
10:00 Biddagviering met de kinderen van Domino
19:30 Ds. D. de Jong

Zondag 15 maart 2020

Fonteinkids
10:00 Ds. A.J.Holsappel, Nijverdal
14:30 Ds. D. de Jong

Zondag 22 maart 2020

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.M. de Hullu

Zondag 29 maart 2020

Fonteinkids
10:00 Leesdienst
14:30 Ds A.M. de Hullu, Ommen
Komende kerkdiensten:

Zondag 23 februari 2020

Fonteinkids
10:00 Ds. A.P.Feijen, Hardenberg - Liturgie
14:30 Ds. A.J.Mol, Enschede - Liturgie

Zondag 1 maart 2020

Combo (3)
10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.M. de Hullu, Ommen