Kerkdiensten

Iedere zondag komen we als leden van de gemeente in Den Ham samen in onze kerkdiensten, om God en elkaar te ontmoeten.

Iedere zondag horen we de blijde boodschap:

Vergeving van zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus

 

 

Maar wie drinkt van het water
dat Ik hem zal geven,
zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een bron worden
van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.

Komende kerkdiensten:

Zondag 14 augustus 2022

09:30 Ds. A.M. de Hullu, Ommen-West
14:30 Ds. A.P.Feijen, Heemse

Zondag 21 augustus 2022

09:30 Ds. D.Dreschler, Heemse
14:30 Ds. A.Mol, Hengelo

Zondag 28 augustus 2022

09:30 Ds. J.W. v.d. Jagt, Dalfsen
14:30 Ds. C. van Dijk, Ommen-Oost
Komende kerkdiensten:

Zondag 7 augustus 2022

09:30 Ds. P.K.Meijer, Hoogeveen - Liturgie
14:30 Ds. H.J.Holsappel, Nijverdal - Liturgie

Zondag 14 augustus 2022

09:30 Ds. A.M. de Hullu, Ommen-West
14:30 Ds. A.P.Feijen, Heemse