Kerkdiensten

Iedere zondag komen we als leden van de gemeente in Den Ham samen in onze kerkdiensten, om God en elkaar te ontmoeten.

Iedere zondag horen we de blijde boodschap:

Vergeving van zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus

 

 

Maar wie drinkt van het water
dat Ik hem zal geven,
zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen.
Maar het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem een bron worden
van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.

Komende kerkdiensten:

Zondag 20 oktober 2019

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.G.Bruijn, Gees

Zondag 27 oktober 2019

10:00 Ds. F.G. Aan het Rot, Enschede-Oost
14:30 Ds. J.Th. Jonkman, Hardenberg

Zondag 3 november 2019

10:30 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.M. De Hullu, Ommen-West

Woensdag 6 november 2019

Dankdag voor Gewas en Arbeid
19:30 Ds. D. de Jong

Zondag 10 november 2019

In beide diensten viering van het Heilig Avondmaal
10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. D. de Jong

Zondag 17 november 2019

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. H.A. Prins, Hardenberg -Centrum

Zondag 24 november 2019

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. D. de Jong

Zondag 1 december 2019

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. F.G. Aan het Rot, Enschede-Oost
Komende kerkdiensten:

Zondag 20 oktober 2019

10:00 Ds. D. de Jong
14:30 Ds. A.G.Bruijn, Gees

Zondag 27 oktober 2019

10:00 Ds. F.G. Aan het Rot, Enschede-Oost
14:30 Ds. J.Th. Jonkman, Hardenberg